BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Bilietų įsigijimo internetu www.ljm.lt tvarka

I. Bendrosios nuostatos

1. Bilietų pardavimo internetu sistemoje galima įsigyti bilietus į Muziejaus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse: Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kitose šalyse, kur yra interneto ryšys ir nėra uždrausta prieiga pasiekti tokio tipo portalus. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą www.paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumos Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugas bei kreditines korteles.
2. Bilietų pardavimo modulis www.ljm.lt yra susietas su apskaitos, prekybos ir valdymo sistema „nPoint” - gauna ir perduoda informaciją apie renginių sąrašą, jų pavadinimus, sektorių kainas, laisvas bei užimtas vietas, duomenų bazės yra apjungtos.
Sistemoje automatiškai parenkamos ir parduodamos geriausios vietos perkamuoju metu.
3. www.ljm.lt yra pritaikyta ir įsigyti bilietus mobiliais įrenginiais.
4. Interneto vartotojo sąsaja užtikrinant Sistemos funkcijų pasiekiamumą veikia šiose interneto naršyklėse: Internet Explorer 8 ir naujesnėse versijose; Mozilla Firefox 11.0 ir naujesnėse versijose; Google chrome; Safari.
5. www.ljm.lt informacija yra pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
6. Pirkimas galimas tiek prisijungus, tiek neregistruotiems vartotojams.
7. Perkant bilietus internetu yra taikomas 0.25 Eur ct mokestis kiekvienam bilietui.

II. Įsigijimo taisyklės

1. Lankytojas, pirkdamas bilietą internetu privalo įsitikinti, kad pasirinko reikiamą datą ir laiką, lankytojų kategorijas.
2. Pasirinkus bilietus, lankytojas suveda savo asmens duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas), patikrina krepšelio informaciją, paspaudžia, jog sutinka su bilietų pardavimo, naudojimo sąlygomis, tada vyksta apmokėjimas.
3. Kartu su bilietais, lankytojui pasirinkus nustatymą „Reikalinga sąskaita faktūra”, bus generuojama elektroninė sąskaita faktūra pagal kliento pateiktus asmens ar įmonės duomenis.
4. Mokėjimas vykdomas mokėjimų sistemoje www.paysera.lt.
5. Gavus www.paysera.lt atsakymą apie sėkmingą apmokėjimą, vartotojui išsiunčiami bilietai apmokėjimo metu nurodytu el. paštu.
6. Lankytojas, įsigijęs bilietą internetu, privalo savarankiškai įvertinti atvykimo iki Lietuvos jūrų muziejaus, delfinariumo laiką.
7. Perkant bilietus internetu kiekvienam bilietui yra taikomas Pinigų pervedimo mokestis - 0,25 euro centų.
8. Vaikai iki 4-erių metų, kuriems bilieto pirkti nereikia, - fiksuojami kontrolės vietose.
9. Perkant bilietus sistema automatiškai parenka geriausias laisvas vietas.
10. E-bilieto turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant A4 balto popieriaus lapo spalvotu arba nespalvotu spausdintuvu ir pateikti atvykęs kontrolės vietoje.
11. Yra galimybė nuskaityti brūkšninį kodą iš lankytojo mobilaus įrenginio, lankytojas pats atsakingas už mobilų internetą ir/ar kitus būdus kiekvienam brūkšniniam kodui atversti.
12. Jei vartotojas nenuims nustatymo „Naujienlaiškiai”, sistemoje „nPoint” išsaugosime šio vartotojo duomenis ir bus galima sugeneruoti vartotojų sąrašą, kuriems siunčiami naujienlaiškiai.

III. Bilietų naudojimo taisyklės

1. Lankytojai, įsigiję bilietus į salę įleidžiami likus 30-40 minučių iki pasirodymo pradžios. Vaikai nemokamai įleidžiami iki 4-erių metų, nesuteikiant papildomos sėdimos vietos salėje.
2. Kiekvienas asmuo, norintis aplankyti Lietuvos jūrų muziejų ar delfinų pasirodymą, privalo įsigyti bilietą (atitinkamai pagal lankytojo kategoriją).
3. Bilietas galioja tik jame nurodytam renginiui konkrečia data ir laiku.
4. Jei bilietas įsigytas su nuolaida, lankytojas kontrolės vietoje privalo pateikti nuolaidą suteikiantį dokumentą. Lankytojas privalo įsigyti bilietą be nuolaidos, jeigu negali pateikti galiojančio dokumento, suteikiančio nuolaidą.
5. Lankytojui rekomenduojama įvertinti tai, kad iki Lietuvos jūrų muziejaus, delfinariumo reikia vykti keltu, kuris kursuoja pagal grafiką, ir atvykti anksčiau net ir įsigijus bilietą internetu.
6. Lankytojas privalo išsaugoti bilietą ir kvitą (perkant kasoje) iki renginio pabaigos.
7. Bilietas nuskaitomas ir žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui. Kontrolės aparatai rodo pirmo skenavimo datą ir laiką. Jeigu bilietas pateikiamas skenuoti antrą kartą, lankytojas nebus įleidžiamas. Griežtai rekomenduojama saugoti įsigytus bilietus ir neperleisti jų tretiems asmenims.
8. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už juos nėra gražinami, išskyrus atvejus, jei renginys neįvyko ar buvo atšauktas dėl Lietuvos jūrų muziejaus kaltės.
9. Jei renginys neįvyko dėl Lietuvos jūrų muziejaus kaltės, kasoje įsigytus bilietus galima grąžinti tik toje kasoje, kurioje jie buvo pirkti. Norint atsiimti sumokėtus pinigus, kasoje būtina pateikti įsigytus bilietus ir pirkimo kvitą.

IV. Bilietų kontrolė

1. Bilietų kontrolę vykdo bilietų kontrolieriai rankinių skaitytuvų pagalba. Skaitytuvas perduoda vaizdinį signalą apie galiojantį (žalia spalva) arba negaliojantį bilietą (raudona spalva) ir pagal tai bilietų kontrolieriai leidžia arba neleidžia praeiti lankytojams.
2. Jei su tuo pačiu bilietu ketinama praeiti antrą kartą, kontrolieriaus skaitytuve rodoma pirmo skenavimo data ir laikas.
3. Jei lankytojas nepraleidžiamas pro kontrolės tašką, kviečiamas administratorius, kasoje (admin modulyje) patikrinama, kodėl bilietas nebuvo praleistas. Ten bus nurodyta nepraleidimo priežastis - bilietas jau panaudotas arba baigėsi jo galiojimas.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DELFINARIUMO LANKYTOJŲ, KURIEMS TAIKOMOS NUOLAIDOS ĮSIGYJANT BILIETUS, SĄRAŠAS IR NUOLAIDŲ TAIKYMO TVARKA

1. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo lankytojams, siekiantiems įsigyti bilietą su nuolaida, taikoma ši tvarka:
1.1. Asmenys, siekiantys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo kasoje pateikti pažymėjimą, suteikiantį tokią teisę ir įsigytą bilietą su pažymėjimu pateikti kontrolei. Priešingu atveju, bilietas su nuolaida nebus parduodamas, o pažymėjimo nepateikus kontrolei, asmenys bus neįleidžiami.
1.2. Asmenims, kurie turi teisę įsigyti bilietą su nuolaida, griežtai draudžiama šį bilietą perduoti kitiems asmenims.
1.3. Atskirais atvejais asmenims, pažeidusiems bendrąją tvarką, LJM administracija pasilieka teisę netaikyti lengvatų, kurios pagal bendrąją tvarką galėtų būti taikomos.
1.4. Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus atskiru leidimu gali būti sudarytos išimtys nemokamai ar suteikiant nuolaidą apsilankyti delfinariume.

2. Nuolaidos ir kitos lankymosi Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume sąlygos, vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus įsakymu ,,Dėl kainų patvirtinimo” taikomos:

2.1. Bilieto su nuolaida kaina, priklausomai nuo sezono, taikoma:

2.1.1. Vaikams nuo 4 metų amžiaus.
2.1.2. Mokiniams, kasoje pateikusiems galiojantį mokinio pažymėjimą.
2.1.3. Nuolatinės studijų formos studentams (dieninės studijų formos, priimtiems iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui), kasoje pateikusiems galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą.
2.1.4. Studentams, pateikusiems galiojančius tarptautinius studento pažymėjimus (ISIC).
2.1.5. Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, pateikusiems galiojantį pensininko pažymėjimą

2.2. Organizuotoms lankytojų grupėms, priklausomai nuo sezono:
2.2.1. Suaugusių asmenų grupėms, kai grupėje ne mažiau 15 asmenų perkančių bilietus taikoma grupėms skirto bilieto kaina.
2.2.2. Mokinių, vaikų, studentų, pensininkų grupėms, kai grupėje ne mažiau 15 asmenų perkančių bilietus taikoma bilieto su nuolaida, skirto grupėms kaina.

2.3. Nuolaidos ir/ar lankymosi sąlygos žmonėms su negalia bei asmenų su negalia grupėms, jei tie patys asmenys su negalia lankosi ne dažniau nei 2 kartus per mėnesį:
2.3.1. Suaugę Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmenys su negalia, kai nustatytas darbingumo lygis 0-25 procentai (I negalios grupė) delfinų pasirodymą lanko nemokamai su vienu lydinčiu asmeniu, Lietuvos jūrų muziejaus kasoje pateikę galiojantį negalios pažymėjimą.
2.3.2. Suaugę Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmenys su negalia, kai nustatytas darbingumo lygis 30-55 procentai (II negalios grupė) delfinariumą gali lankyti LJM kasoje įsigiję bilietą su nuolaidą (bilieto kaina vaikams, mokiniams, studentams, pensininkams).
2.3.3. Suaugę Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos asmenys, kurių nustatytas darbingumo lygis 60-100 procentų (III grupės negalia), pateikę galiojantį negalios pažymėjimą LJM kasoje turi teisę įsigyti bilietą, skirtą organizuotoms lankytojų grupėms, grupinės kainos bilietą, kurio kaina priklauso nuo sezono.
2.3.4. Pavieniai vaikai su negalia (iki 18 metų) delfinariume turi teisę lankytis nemokamai su vienu lydinčiu asmeniu, bilietą nemokamam apsilankymui šie asmenys gali gauti LJM kasoje pateikę pažymėjimą.
2.3.5. Vaikų su negalia grupė - įleidžiama ta pačia tvarka, kaip ir pavieniai vaikai su negalia arba atsiuntę prašymą ir sąrašą LJM administracijai, pasirašytą įstaigos vadovo. Prašymo ir sąrašo originalą privaloma pateikti LJM kasoje, prieš gaunant nemokamą bilietą lankymuisi.

2.4. Nemokamai į delfinų pasirodymus su Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriuje ar Lietuvos jūrų muziejaus kasoje išduotu leidimu įleidžiami:
2.4.1. Muziejaus/delfinariumo kūrėjai, pateikę specialius vardinius leidimus kasoje.
2.4.2. Muziejaus/delfinariumo rėmėjai, turintys specialius metinius leidimus ir pateikę juos kasoje.
2.4.3. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, kasoje pateikę muziejaus darbuotojo pažymėjimą. Vienas Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojas turi teisę vienam šeimos nariui nupirkti bilietą su nuolaida.
2.4.4. Vaikai, kol sukaks 4 metai (neužimant atskiros sėdimos vietos).
2.4.5. Organizuotas vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs- dešimt vaikų. Leidimas išduodamas kasoje perkant bilietus su nuolaida, vaikams. Visi kiti vaikų grupes lydintys suaugusieji perka bilietus su nuolaida t.y., organizuotoms suaugusiųjų grupėms skirtus bilietus.
2.4.6. Gidai, grupių vadovai ir grupes atvežusių autobusų vairuotojai, kasoje pateikę atitinkamą pažymėjimą. Leidimas išduodamas tik perkant grupinį bilietą, vienam gidui, vienam vairuotojui ir vienam grupės vadovui (jei jis yra) be teisės perduoti kitam asmeniui.
2.4.7. Našlaičių, socialiai remtinų, internatinių mokyklų ir vaikų globos namų auklėtinių grupės bei juos lydintys asmenys (vienas suaugęs - 10 vaikų), siekiantys nemokamai lankytis Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijose ir/ar įsigyti bilietus specialiomis, LJM direktorės nustatytomis kainomis (su nuolaida), iš anksto prieš apsilankymą privalo atsiųsti sąrašus, su vaikų statusą patvirtinančiais dokumentais, pasirašytais įstaigos vadovo ar atitinkamų tarnybų ir spaudais; prašymą LJM direktoriaus vardu leisti su nuolaida apsilankyti delfinariume el. paštu ljm@muziejus.lt arba faksu 846 49 07 50. LJM direktorei vizavus prašymą, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius informuos apie suteiktas nuolaidas.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (4)

 1. Vaida:

  ar bus si sestadieni bilietu i delfinu pasirodyma su zvaigzde jei eisu su neigaliu 1 grupes

 2. VIDMANTE:

  Sveiki ar yra bilietų į pasirodymą su žvaigžde 16dieną?ir kokia kaina?neįgaliam,suaugusius ir vaikui 4metai?Ačiū už atsakymą.

 3. Galina:

  Pirkau internet bilietus 20 vaiku + 2 suauge, suaugusiems Sistema paskaiciavo nemokamai, bet vaikams nuolaida tik 1 eur vietoj 5 paskaiciavo 4 eur. . kodel tinklapyje rasoma, jeigu vaiku daugiau negu 18, tai bilieto kaina 3 eurai ?

 4. Dalia Vėdaraitė:

  Laba diena.Ar gegužės 27 dienai (penktadieniui) 12 val bus bilietų ar būtina pirkti bilietus internetu? Planuojame atvažiuoti 22 mokiniai ir 2 suaugusieji iš Šiaulių “Sandoros” progimnazijos. O gal galima rezervuoti bilietus ir atvykus juos nusipirkti kasoje, kadangi dar neturime tikslaus mokinių skaičiaus. Dėkoju už atsakymą. Klasės auklėtoja Dalia Vėdaraitė.

Rašyti komentarą