BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo nuolaidų sistema


1. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo lankytojams, siekiantiems įsigyti bilietą su nuolaida, taikoma ši tvarka:

1.1. Asmenys, siekiantys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo kasoje pateikti pažymėjimą, suteikiantį tokią teisę ir įsigytą bilietą su pažymėjimu pateikti kontrolei. Priešingu atveju, bilietas su nuolaida nebus parduodamas, o pažymėjimo nepateikus kontrolei, asmenys bus neįleidžiami.

1.2. Asmenims, kurie turi teisę įsigyti bilietą su nuolaida, griežtai draudžiama šį bilietą perduoti kitiems asmenims.

1.3. Atskirais atvejais asmenims, pažeidusiems bendrąją tvarką, LJM administracija pasilieka teisę netaikyti lengvatų, kurios pagal bendrąją tvarką galėtų būti taikomos.

1.4. Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus atskiru leidimu gali būti sudarytos išimtys nemokamai ar suteikiant nuolaidą apsilankyti delfinariume.

2. Nuolaidos taikomos šiems asmenims:

Bilieto su nuolaida kaina, pagal sezoną taikoma:

2.1. Vaikams nuo 3 metų amžiaus.

2.2. Mokiniams, kasoje pateikusiems galiojantį mokinio pažymėjimą.

2.3. Nuolatinės studijų formos studentams (dieninės studijų formos, priimtiems iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui), kasoje pateikusiems galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą.

2.4. Studentams, pateikusiems galiojančius tarptautinius studento pažymėjimus (ISIC).

2.5. Europos Sąjungos valstybių ir  Europos ekonominės erdvės valstybių asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, pateikusiems galiojantį pensininko pažymėjimą.

2.6. Lydintiems Lietuvos Respublikos piliečius, pripažintus nedarbingais (darbingumo lygis iki 25 procentų arba prilyginama buvusi I neįgalumo grupė) vienam nedarbingam asmeniui – vienas lydintysis;

2.7. Lietuvos Respublikos piliečiams pripažintiems iš dalies darbingais (kuomet asmens darbingumo lygis yra 30–55 procentų arba šiam darbingumo lygiui prilyginama buvusi II neįgalumo grupė).

  1. Organizuotoms suaugusių lankytojų grupėms (kai grupėje ne mažiau 15 asmenų, perkančių bilietus) taikoma grupėms skirto bilieto kaina.
  2. Organizuotoms vaikų, mokinių (kai grupėje ne mažiau nei 10 asmenų, perkančių bilietus); studentų, pensininkų (kai grupėje ne mažiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus) grupėms taikoma grupėms skirto bilieto kaina.
  3. Nemokamai į delfinų pasirodymus su Ryšių su visuomene skyriuje ar Lietuvos jūrų muziejaus kasoje išduotu leidimu įleidžiami:

5.1. Muziejaus/delfinariumo kūrėjai, pateikę specialius vardinius leidimus kasoje.

5.2. Muziejaus/delfinariumo rėmėjai, turintys specialius metinius leidimus ir pateikę juos kasoje.

5.3. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, kasoje pateikę muziejaus darbuotojo pažymėjimą. Vienas Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojas turi teisę vienam šeimos nariui nupirkti bilietą su nuolaida.

5.4. Vaikai iki 3 metų amžiaus (neužimant atskiros sėdimos vietos).

5.5. Organizuotas vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs- dešimt vaikų. Leidimas išduodamas kasoje perkant bilietus su nuolaida, vaikams. Visi kiti vaikų grupes lydintys suaugusieji perka bilietus su nuolaida t.y., organizuotoms suaugusiųjų grupėms skirtus bilietus.

5.6. Lietuvos Respublikos piliečiams iki 18 metų, turintiems bet kokio lygio neįgalumą ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis) pateikę kasoje atitinkamą pažymėjimą;

5.7. Lietuvos Respublikos piliečiams, pripažintiems nedarbingais (darbingumo lygis iki 25 procentų arba prilyginama buvusi I neįgalumo grupė);

5.8. Organizuotos vaikų su negalia (Lietuvos Respublikos piliečių) grupės bei juos lydintys asmenys (vienas vaikas su negalia ir vienas lydintysis) pateikusios kasoje (iš anksto prieš apsilankymą į LJM išsiųstus) sąrašus su vaikų statusą patvirtinančiais dokumentais, pasirašytais įstaigos vadovo ar atitinkamų tarnybų ir spaudais. Taip pat prašymą LJM direktoriaus vardu nemokamai apsilankyti delfinariume. Likę grupę lydintys suaugę, jei jų yra, perka organizuotoms suaugusiųjų grupėms skirtus bilietus. Leidimas išduodamas tik pateikus prašymą ir patvirtintus sąrašus bei iš anksto iki apsilankyto išsiuntus dokumentus el. paštu ljm@muziejus.lt arba faksu (846) 49 07 50.

5.9. Gidai, grupių vadovai ir grupes atvežusių autobusų vairuotojai, kasoje pateikę atitinkamą pažymėjimą. Leidimas išduodamas tik perkant grupinį bilietą, vienam gidui, vienam vairuotojui ir vienam grupės vadovui (jei jis yra) be teisės perduoti kitam asmeniui.

  1. Našlaičių, socialiai remtinų, internatinių mokyklų ir vaikų globos namų auklėtinių grupės bei juos lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), siekiantys įsigyti bilietus su nuolaida, iš anksto prieš apsilankymą privalo atsiųsti sąrašus, su vaikų statusą patvirtinančiais dokumentais, pasirašytais įstaigos vadovo ar atitinkamų tarnybų ir spaudais; prašymą LJM direktoriaus vardu leisti su nuolaida apsilankyti delfinariume el. paštu ljm@muziejus.lt arba faksu 846 49 07 50. LJM direktorei vizavus prašymą, Ryšių su visuomene skyrius informuos apie suteiktas nuolaidas.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą