BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

ATĖJĘ IŠ JŪROS (3)

Dainius Elertas / Istorikas-muziejininkas / Laivybos istorijos skyrius / Lietuvos jūrų muziejus

Mitologinis lietuvių diduomenės protėvis Palemonas atplaukė jūra ir upėmis, susirado negyvenamą kraštą, kuriame įsikūrė. Atplaukę saksai nukariavo tiuringų žemes, davė pradžią Saksonijai. Tačiau vieną slavų valstybę sukūrė jūra atsiyrę ateiviai - variagai vietos gyventojų kvietimu. Vienuolio Nestoro plunksnai priskiriamame XI-XII a. „Būtųjų laikų pasakojime” (Повесть временных лет ) senąja slavų kalba rašoma apie taikų atplaukusiųjų ir vietinių sambūvį:

„Metais 6368. Ir išvijo variagus už jūros, ir nedavė jiems duoklės, ir pažadėjo patys save valdyti. Ir nebuvo tarp jų teisybės. Ir giminė ėjo prieš giminę. Ir buvo tarp jų nesantarvė. Ir pradėjo kariauti vienas su kitu. Ir pasakė: „Ieškokime sau kunigaikščio patys, kuris mus valdytų ir rengtų pagal eilę ir įstatymą”. Nuvyko už jūros pas variagus, pas rusus [русь]. Tie variagai vadinasi rusais, kai kiti vadinasi švedais, o kitokie - normanais ir anglais, o dar kiti gotai - va taip ir šitie. Pasakė rusams čiudai, slavai, krivičiai ir vepsai [весь]: „Žemė mūsų didžiulė ir turtinga, o tvarkos joje nėra. Atvykite kunigaikštauti ir mus valdyti”. Ir išrinko tris brolius su savo giminėm, ir paėmė su savimi visą rus. Ir nuvyko pradžioje pas slavus. Ir pastatė miestą Lodogą. Ir apsigyveno vyriausiasis Riurikas [Рюрик] Ladogoje, o kitas - Sineus [Синеус] - Beloe ežere [Белом озере], o trečias Truvoras [Трувор] - Izborske. Ir nuo tų variagų atsirado Rusų žemė [Русская земля].

Laikais, kai buvo užrašytas šis pasakojimas, svetimųjų kariaunos remiamo valdovo kvietimas nebuvo naujovė. Etninių ir socialinių konfliktų išvargintame krašte buvo tikimąsi, kad nei su viena grupe nesusietas kunigaikštis liks nešališkas. Už tai kviečiantieji turėjo prisiimti išlaikyti jo kariauną ir atvykusius giminaičius. Stipri kariauna užtikrino kraštui apsaugą nuo išorės priešų ir kunigaikščio autoritetą. Kunigaikščio atotrūkis nuo toli už jūrų likusios tėviškės buvo vertinamas kaip privalumas. Manyta, kad toks valdovas negalės pernelyg sustiprėti greitai gaudamas pastiprinimą iš užjūrio, bus priverstas greičiau įsijungti į vietos gyvenimą ir turės skaitytis su gyventojų dauguma. Legendiniam kunigaikščiui Riurikui teko laimė pradėti iki XVII a. išgyvenusią Riurikaičių dinastiją. Jo kurtos Kijevo Rusios valstybės palikimu dabar dalijasi Ukraina, Rusija ir Baltarusija. „Būtųjų laikų pasakojimas” plito įvairiais nuorašais ir buvo gerai žinomas LDK.

Radvilų metraščio fragmentas. Iš Lietuvos jūrų muziejaus archyvo.

Paaiškinimai:
Metais 6368 - turima omenyje 860 m. Metai metraštyje buvo skaičiuojama nuo Biblijinio pasaulio sutvėrimo.
Variagai, rus. варяги - vikingo termino atitikmuo. Kartais taip vadinti samdytos kariaunos kariai.
Rusai, rus. русь - vadinta viena iš skandinavų kilčių. Pavadinimas siejamas su žodžiu ruosti - irkluoti. Tad taip galėjo būti vadinami ir irkliniais laivais plaukiojantys variagai.
Beloje ežeras, rus. Белое озерo - ežeras, kurio pavadinimą galima versti Baltasis ežeras.
Rusų žemė, rus. Русская земля - metraštininkas turi omenyje Kijevo Rusią. Kurį laiką teisės aktuose buvo atskiriami rusai ir šioje valstybėje gyvenę slavai. Skyrėsi jų vardai ir statusas.
Slavai - šiuo atveju dabartinės Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos teritorijose apsigyvenusių rytų slavų genčių kuopinis vardas.
Krivičiai - viena iš slavų genčių. Gentis susidarė slavams skverbiantis į baltų žemes. Manoma, kad jos etnogenezė įtakota baltų substrato. Pavadinimą išsaugojo latvių kalboje etnonimuose Krievija, Krieva (Rusija, rusai)
Čiudai - finų gentys. Pavadinimą mena hidronimas Čiudo ežeras.
Vepsai rus. весь - finų gentys. Dabar viena iš estų etninių grupių.

Šaltinis:
В. Творогов, Повесть временных лет : публикация Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Iliustracijoje:
XVI a. gausiomis miniatiūromis papuoštas „Būtųjų laikų pasakojimo” nuorašas buvo parengtas kunigaikščių Radvilų giminės užsakymu. Manoma, kad miniatiūros buvo nukopijuotos iš neišlikusio XI a. rankraščio. XVII a. rankraštis pateko į Karaliaučių. Iš kur kaip Septynmečio karo trofėjus rusų karių išgabentas į Maskvą. Radvilos (Karaliaučiaus) metraščio fragmentas.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą